Produkter för koagulationsbehandling inom intensivvården, särskilt sepsis/DIC.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Vårdprogram kring faktorkoncentrat och blodproduiklter vid Sepsi med eller utan DIC
Period2007
VidKlinisk koagulationsmedicin, Malmö
OmfattningRegional