Psychology of Language and Communication (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2083-8506
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik