Puls - musik- och dansetnologisk tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2002-2972
OmfattningInternationell