Beskrivning

Många gillar att mata fåglar, men hur bra är det egentligen för fåglarna? Biologen Caroline Isaksson ser att det ger fördelar under vintern, men nu när våren bryter ut tyder mycket på att fåglarna klarar sig bättre själva.
Period2022 mars 15
VidExtrakt, Sverige