Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Transposition of the Asylum Procedures Directive 2013/32/EU into Swedish legislation
Period2015 sep. 30
Arbete förSwedish Ministry of Justice, Sverige