Research Fellow

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Period2011 juni 152011 aug. 15
Arbete förUnited Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response, Tyskland

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan teknik