Rethinking Feminist Justice Strategies in cases of Sexual Violence

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Period2015 maj 52015 maj 6
VidJuridiskt forum, Umeå University, Sverige