Review of International Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0965-7576

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi