Risk Analysis: an official publication of the Society for Risk Analysis (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Jag har varit reviewer för ett manuskript 2015
Period2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1539-6924