Säkert! Upplevd trygghet på svenska besöksmål

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Beskrivning

Säkert! Upplevd trygghet på svenska besöksmål

Välkommen till ett webbinarium om säkerhet och trygghet i svenska kommuner och besöksmål i samband med publiceringen av en ny rapport från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF).
Rapporten redovisar resultaten från en två år lång forskningsstudie om upplevd trygghet hos besökare i nio välbesökta städer. Studien har också fokuserat på hur trygghet skapas i städers strategiska kommunikation och fysiska insatser i stadskärnor. Under detta webbinarie presenterar forskarna rapportens resultat och vägar framåt för trygghetsarbete i svenska kommuner och på besöksmål.

Rapport: Säkert! – Upplevd trygghet på svenska besöksmål
Projekt:BFUF, Rädslans goegrafi - turistdestinationen i skuggan av föreställningar om terrordåd

Trygghetsfrågor aktualiserades under 2015–2017, då en rad terrorattacker riktade mot turisttäta besöksmål, arenor och evenemang i olika länder utfördes. I Sverige blev vikten av att arbeta med trygghet i stadsmiljön tydlig i samband med terrorattacken i Stockholm i april 2017, liksom ökningen av gängrelaterade skjutningar och riktade sprängdåd i svenska städer.

Deltagare: Cecilia Cassinger, Jörgen Eksell, Maria Månsson, Ola Thufvesson, forskare vid Lunds universitet och författare till rapporten.

Moderator: Stina Algotson, VD för Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF)

Period2021 maj 12
VidBFUF - Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, Sverige
OmfattningNationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Trygghet, säkerhet, strategisk kommunikation, besöksmål, turism, besöksnäring,