Så kan du gynna pollinerare – för bästa effekt på din odling

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Beskrivning

Vilka skäl man har för att gynna pollinerare i jordbrukslandskapet spelar roll.

Genom att slå vegetationen och föra bort gräsklippet skapas en blomresurs utifrån fröbanken på platsen. Det gynnar även pollineringen på åkrarna. – Forskning visar att pollineringen på åkrar ökar med minskande avstånd till betesmarker och liknande blomrika platser.
Period2022 dec. 5
VidATL Lantbrukets Affärstidning, Sverige