Sakkunnig: Marie Carlsons ansökan om befordran till professor i sociologi vid Göteborgs universitet 2017.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2017
Arbete förGöteborgs universitet, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • educational sciences
  • sociology