Sakkunnig tillsammans med Bjorn Sorenssen vid utvärdering av Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet avseende identifiering av ledande och potentiellt ledande forskningsområden. Sakkunnigutlåtandet är publicerat i Humanistisk forskning 2010 – rapport från en utvärdering, Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, 2011.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Period2010
Arbete förDepartment for film and media studies, Stockholm university, Sverige