Sakkunnig vid tillsättning av tjänst som bitr lektor i litteraturvetenskap alt. tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, Linnéuniversitet,

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2012
Arbete förLinnaeus University, Sverige