Sakkunniggranskning: befordran till professor

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Beskrivning

Sakkunniggranskning: Annan Nordenstams ansökan om befordran till professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet


Period2019 sep. 12
Arbete förGöteborgs universitet: Humanistiska fakulteten, Sverige