Sammankallande i utredningsgrupp 1997, uppdrag att bedöma möjligheterna att inrätta en professur i sociologi med inriktning mot kriminalvetenskap vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period1997
VidSociologi

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Nyckelord

  • sociology
  • educational sciences