Saonee Sarker

Aktivitet: Värd för gäst

Beskrivning

Seminar, supervision, research
Period2018
På besök frånUniversity of Virginia (USA)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning