Scandinavian Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period20202022
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1467-9442