Scandinavian Journal of History (Tidskrift)

  • Sofi Qvarnström (peer reviewer)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2017
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1502-7716