Scandinavian Journal of Surgery (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2015 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1799-7267