Scando-Slavica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer of an article for the journal Scando-Slavica
Period2015 mars 3
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0080-6765