Scientific advisor in forensic medicine

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

Vetenskapligt råd i rättsmedicin
Period2022 juni 12024 maj 31
Arbete förSocialstyrelsen / Swedish National Board of Health and Welfare, Sverige