Selection committee, NASDAQ OMX

  • Frederik Lundtofte (Roll ej angiven)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunnig/expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer)

Beskrivning

Prize for best PhD paper presented at SHoF's PhD workshop (the Ola Bengtsson Award)
Period2018
Arbete förNASDAQ OMX Nordiska stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning på värdepappersområdet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi