Seminarium om konsumtionens växthusgasutsläpp

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangOrganiserat av föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten