Seoul Journal of Korean Studies (Tidskrift)

  • Erik Mobrand (redaktionsmedlem)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Period2019 jan. 152022 dec. 31
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell