Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer of one article
Period2017 nov. 12017 dec. 1
Typ av tidskriftTidskrift