Socialvetenskaplig tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2021 juni2021 aug.
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1104-1420
OmfattningNationell