Societies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018 mars 82018 sep. 18
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2075-4698
OmfattningInternationell