Software Quality Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2013 maj 20
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0963-9314