Software Testing, Verification & Reliability (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2014 jan. 28
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0960-0833