Springer Nature (Förlag)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer of the edited volume: Integrating Content and Language in Multilingual Universities
Period2019 okt. 15
Typ av förlagFörlag
OmfattningInternationell