Stöd till forskartjänst inom samspelet människa, teknik och organisation (MTO) med inriktning mot strålsäkerhet

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Period2019 jan. 12021 dec. 31
Arbete förSwedish Radiation Safety Authority, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsvetenskap