Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Beskrivning

Kartläggning av evidensbaserade interventioner för äldre inom socialtjänstens område.
Period2017 mars 12018 dec. 30
Arbete förStatens beredning för medicinsk och social utvärdering, Sverige
OmfattningNationell