Stem Cell Research & Therapy (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2018
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1757-6512
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap