STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

China Manager
Period2018
Arbete förThe Swedish foundation for International cooperation in research and higher education (STINT)., Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi