Strategic Management Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Period2015
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0143-2095
OmfattningInternationell