Street Art & Urban Creativity Scientific Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer reviewer for Street Art & Urban Creativity Scientific Journal
Period2019 maj 292019 juni 13
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2183-3869
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Konstvetenskap
  • Samhällsvetenskap