Street art and the museum world

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Beskrivning

A presentation about the different ways that street art has become integrated in the art market, and the consequences that the commercial success of some street artist's studio work has had on street art.
Period2019 okt. 10
VidLunds konsthall, Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Konstvetenskap
  • Samhällsvetenskap