Studia Neophilologica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Beskrivning

Peer review of original research article
Period2019 mars 11
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0039-3274