Styrelseledamot i Fysikersamfundets sektion Kvinnor i Fysik

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

2004 bildades sektionen “Kvinnor i fysik”
2006 Ordnades det aktiviteter för att öka kvinnors medverkan i de tekniska och naturvetanskapliga ämnena pågår nu vid de flesta fakulteter i landet.
Period20042007
Arbete förSektionen kvinnor i fysik, Svenska Fysikersamfundet, Sverige