Sustainability (Switzerland) (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Leading Guest Editor
Period20202022
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2071-1050
OmfattningInternationell