Svarade på begäran från New York Times om att uttala mig som expert med anledning av femtioårsminnet av Kinas kulturrevolution (1966)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2016 juni 4
Arbete förNew York Times, USA