Svarade på begäran från nyhetsbyrån Reuters om att uttala mig som expert med anledning av femtioårsminnet av Kinas kulturrevolution (1966)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2016 juni 16
Arbete förReuters, Storbritannien