Svarade på begäran från Sveriges Radio om att delta i programmet God Morgon som expert med anledning av femtioårsminnet av Kinas kulturrevolution (1966)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2016 maj 18
Arbete förSveriges Radio, Sverige