Svarade på begäran från Sveriges Radio om delta i programmet Korrespondenterna som expert med anledning av femtioårsminnet av Kinas kulturrevolution (1966)

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Period2016 aug. 11
Arbete förSveriges Radio, Sverige