Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Beskrivning

Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research (STM–SJM) is a peer-reviewed online and in print journal issued by Svenska samfundet för musikforskning (Swedish Society for Music Research). The journal publishes articles in various fields of music research (music history, music theory and analysis, organology, ethnomusicology, sociomusicology, music aesthetics, music criticism, music education, artistic research in music, etcetera). The journal’s main mission is to present research concerned with music in Sweden and the other Nordic countries (Finland, Denmark, Norway, Iceland).
Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2002-021X
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Musikvetenskap