Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) utbildningsverksamhet

Aktivitet: AnnanUppdragsutbildning

Beskrivning

Utbildningsdagar genomförda för jurister i Regeringskansliet, Transportstyrelsen och Riksdagen, totalt 30 timmar (Sieps erbjuder EU-utbildningar för anställda inom den offentliga sektorn. Utbildningarna syftar till att höja kompetensen i offentlig förvaltning när det gäller EU och frågor av betydelse för Sveriges europapolitik).
Period2018 → …
VidSwedish Institute of European Policy Studies (Sieps), Sverige

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik