Svenska tal - att fånga ett flyktigt medium

Aktivitet: Föredrag eller presentationPresentation

Beskrivning

I samband med förstärkta samarbeten inom den skandinaviska retorikmiljön togs initiativet till en svensk korpusdatabas över Svensk talekonst. Arbetet med en ansökan om medel har påbörjats i samarbete mellan LU och Uppsala universitet. Ambitionen har varit att sjösätta en motsvarighet till den danska sajten Danske taler och den norska databasen Virksomme ord, för att bevara muntlig kulturhistoria och möjliggöra korpusbaserade forskningsprojekt. Grundplåten är politiska tal, planerad att senare utvidgas med genrer som begravningstal, ceremoniella tal, och andra genrer i den rika floran av förberedda muntliga anföranden. Databasen är tänkt att kunna stödja forskning i svensk retorik, politisk historia, idéhistoria och lingvistik. Det långsiktiga målet att möjliggöra gemensamma skandinaviska forskningsprojekt som drar nytta av ländernas respektive korpus i komparativa studier. Våren 2021 donerades svenskatal.se, en samling sammansatt som lekmannaprojekt, till arbetsgruppen. Den donerade samlingen är i behov av komplettering då den inte satts samman med någon systematik.
I denna presentation diskuterar jag de centrala problemställningarna kring urval och datainsamling till denna korpus. Särskilt kommer jag lyfta metodologiska problem som kan uppstå i en databas sammansatt av material med olika status när ”det talade ordet gäller”, och diskutera strategier för sammansättningar av manuskript, transkriptioner, stenografi, och audiovisuella upptagningar.
Period2021 sep. 23
EvenemangstitelDigitalhistorisk inspirationskonferens för HT-fakulteterna
Typ av evenemangKonferens
PlatsLund, SverigeVisa på karta