Swedish delegate PRESPEC Steering Committee

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Period20092015
Arbete förGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research, Tyskland
OmfattningInternationell

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik