Ordförande / styrelsemedlem

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapMedlem i styrelse/kommitté/råd etc

Beskrivning

Ordförande 2013-14
Period2012 maj2016 maj
Arbete förSveriges Yngre Anestesiologer (SYA), Sverige
OmfattningNationell